מהי רשלנות רפואית
מהי רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא מונח משפטי המציין מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה, בצורה הגורמת נזק למטופל. זהו סוג חמור מאוד של רשלנות ובגינו ניתן לקבל פיצוי כספי גבוה

עוולת הרשלנות היא חלק מדיני הנזיקין וניתן להגיש בגינה תביעה אזרחית. השאלה מהי רשלנות רפואית רלוונטית עבור שורה ארוכה של מקרים ברפואה הציבורית והפרטית. באופן עקרוני, הרשלנות פירושה מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה. עם זאת, הרשלנות מתממשת רק כאשר הסטייה מרמת הזהירות גורמת נזק למטופל – שלא היה נגרם אלמלא הסטייה. זו ההבחנה העיקרית שנדרשים לבצע בתי המשפט ולכן מדובר על תיקים מורכבים המחייבים מעורבות של עורכי דין מקצועיים.

ניתן לקבל פיצויים בעקבות השאלה מהי רשלנות רפואית. התנאי העיקרי הוא להוכיח שהתנהגות הרופא הנתבע מהווה רשלנות. מהבחינה המשפטית המושג רשלנות מתאר רמה של אשמה, המטיל את האחריות על הנתבע ומזכה את התובע בפיצוי כספי. בנוסף, דיני הנזיקין בישראל ובמקומות אחרים בעולם מאפשרים פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. זו הבחנה מהותית לתחום הרפואה, היות ובאופן עקרוני מטרת הצוות הרפואי היא לסייע למטופל ולא להזיק לו.

מה כוללת עוולת הרשלנות?

אי אפשר לענות על השאלה מהי רשלנות רפואית מבלי להבין את שלושת היסודות העיקריים והבולטים שלה:

א. חובת הזהירות – כאן מבחינים בין חובת הזהירות הקונקרטית לבין חובת הזהירות המושגית. חובת הזהירות המושגית קיימת בבירור ביחסי רופא ומטופל, אולם את חובת הזהירות הקונקרטית בוחנים לפי מבחן הציפיות. בית המשפט בודק האם ניתן וצריך היה לצפות את הנזק לפני שהוא מטיל אחריות מן הסוג הזה על הרופא.

ב. התרשלות – יסוד ההתרשלות עומד בל ליבה של השאלה מהי רשלנות רפואית. בתחום הרפואה בודקים את מידת ההתרשלות לפי מבחן הרופא הסביר. זהו המבחן הבודק האם כל רופא היה נוקט באותם אמצעים בסיטואציה זהה. את רופא המבחן הסביר מפעיל בית המשפט לפי חוות דעת חיצונית המוגשת על ידי התביעה או ההגנה, בהתאם לנסיבות ולאופי התיק. בהקשר הזה יש לציין גם את ההבדלים בין רשלנות לטעות.

ג. גרימת נזק – פיצוי בדיני נזיקין ניתן רק כאשר נגרם נזק לתובע ובתנאי שקיים קשר סיבתי בין התנהגות המזיק לבין אותו הנזק. במילים אחרות, לא ניתן לקבל פיצוי אם לא נגרם נזק וזאת על אף יכולת הוכחה לכאורה של רשלנות ברורה.

מהי רשלנות רפואית – מספר דברים חשובים

בתי משפט בישראל ובמקומות נוספים בעולם מבחינים בין סוגים שונים של רשלנות רפואית. יש הבדל משפטי וגם מהותי בין התרשלות בטיפול הרפואי עצמו, לבין התרשלות בשל היעדר הסכמה מדעת או פגיעה באוטונומיה. בעוד התרשלות בטיפול הרפואי עצמו היא בעלת היבט מעשי ומשמעותי, התרשלות בשל היעדר הסכמה מדעת או פגיעה באוטונומיה נקבעת מכוח החוק.